Hyppää sisältöön

Liiketoimintahaasteen ratkaiseminen

Ketterät menetelmät soveltuvat oivallisesti liiketoimintahaasteiden ratkaisuun. Monimutkaisetkin haasteet ovat ratkaistavissa tehokkaasti rajatussa ajassa, kunhan työt pilkotaan “ihmisen kokoisiksi” ja mahdollistetaan keskittyminen olennaiseen.

Onko organisaatiollasi liiketoimintaan liittyvä haaste, joka on kuplinut pinnan alla pidemmän aikaa, mutta haasteeseen on ollut vaikea tarttua? Tällaisia haasteita voivat olla vaikkapa asiakas- ja tuotekannattavuuteen liittyvät ongelmat sekä yksinkertaistamista kaipaava tuote- ja palveluportfolio. Olette mahdollisesti tehneet jo toimenpiteitä haasteen ratkaisemiseksi, mutta juurisyy on jäänyt löytämättä. 

Kokemuksemme mukaan organisaatiolla on usein jo kaikki osaaminen ja tieto, mitä haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan. Ratkaisuun pääsemisen esteenä ovat kuitenkin avainhenkilöiden ajankäyttö ja yhteisten tehokkaiden työskentelytapojen löytäminen. 

Kirkastetaan tavoite ja luodaan puitteet ongelmanratkaisulle

 • Määritämme ja rajaamme haasteen kanssanne. Samalla tunnistamme keitä osaajia ja mitä dataa organisaatiostanne tarvitaan haasteen ratkaisemiseen. Parhaat ratkaisut löytyvät silloin, kun oikeat osaajat saatetaan työskentelemään yhteen. Olennaista on, että osaajilla on mahdollisuus yhteiseen keskeytymättömään työskentelyyn sekä läpinäkyvyys haasteen ratkaisemiseksi tarvittavaan tietoon. 
 • Luomme puitteet sille, että haaste ratkaistaan tehokkaasti. Suunnittelemme työmenetelmät niin, että työ etenee systemaattisesti kohti tavoitetta. 
 • Varmistamme, että teillä on mahdollisuus keskittyä ajatteluun ja ongelman analysointiin työmenetelmien miettimisen sijaan. Samalla organisaationne oppii hyödyntämään ketteriä työskentelytapoja vastaisuudessakin.

Ratkaistaan haaste iteroiden

Haasteen ratkaiseminen etenee kahden viikon mittaisissa iteraatioissa ja toteutettavien iteraatioiden määrä riippuu haasteen laajuudesta. 

 • Ensimmäinen iteraatio keskittyy aina ratkaistavan haasteen analysointiin sekä työn suunnitteluun. Sprintin aikana
  • luodaan yhteinen ymmärrys haasteesta, tavoitetilasta, onnistumiskriteereistä ja rajauksista
  • asetetaan hypoteesit
  • ratkaistava haaste pilkotaan palasiin 
  • tunnistetaan onko organisaatiollanne käytettävissä haasteen ratkaisuun vaadittava data ja osaaminen, vai tarvitseeko niitä täydentää jollakin tapaa. 
 • Seuraavaksi edetään varsinaisen ratkaisun aikaansaamiseksi tarvittaviin iteraatioissa. Näissä sprinteissä on aina selkeä aiherajaus.
  • Esimerkiksi asiakaskannattavuuden ollessa kysessä, iteraatio voi keskittyä tietyn asiakasjoukon analysointiin. 
  • Tuoteportfolion yksinkertaistamisen näkökulmasta yksittäinen iteraatio voi keskittyä vaikka tietyn tuotekategorian elinkaarimallinnukseen tai kannattavuuden analysointiin. 
 • Sprintit koostuvat tyypillisesti aina sprintin suunnittelusta, päiväpalavereista, haasteen ratkaisemiseen liittyvistä fasilitoiduista työpajoista, sprintin lopputuloksen katselmoinnista sekä retrospektiivistä. Retrospektiivien kautta opitaan aina päättyneestä sprintistä ja varmistetaan, että seuraava iteraatio on edellistäkin parempi. 

Sprinteittäin eteneminen varmistaa sen, että haasteen ratkaiseminen etenee tavoitteellisesti ja tekeminen on läpinäkyvää. Vanha sanonta sanoo, että on paljon helpompaa syödä elefantti palasissa kuin kokonaisena. Selkeillä aiherajauksilla mahdollistetaan keskittyminen sekä työn nopea sopeuttaminen tarpeen niin vaatiessa. 

Mikäli kaipaat tehokkuutta ongelmanratkaisuun, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Katsotaan yhdessä miten voimme olla avuksi.

  Hyväksyn tietojeni käsittelyn tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.


  Tilaa uutiskirjeemme

  Voit voittaa ilmaisen koulutuksen!

   Hyväksyn tietojeni käsittelyn tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.


   Kun kaipaat asioihin jotain järkeä, ota yhteyttä!

   Konsultointi ja asiakaskokemus

   Elina Kervinen

   +358 40 55 260 22

   Buukkaa tapaaminen

   Koulutukset ja työpajat

   Raija Harle

   +358 40 747 29 22

   Buukkaa tapaaminen

   Rekrytointi, freelance-toimeksiannot

   Jutta Glad

   +358 40 540 86 64

   Buukkaa tapaaminen