Hyppää sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Taskmill Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 7.5.2021.

Rekisterinpitäjä

Taskmill Oy, Konepajankuja 1, 00580 Helsinki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Elina Kervinen

Sähköposti: elina.kervinen (at) taskmill.fi

Puhelin: 040 552 6022

Rekisterin nimi

Taskmill Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, asiakkaan suostumus, asiakkaan ja Taskmillin välinen asiakassuhde tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen.

Evästeet ja analytiikka

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä ja analytiikkaa kehittääksemme sivustoa ja sen käyttökokemusta. Kun vierailet verkkosivuillamme, pyydämme suostumustasi seuraavien ei-välttämättömien evästeiden tallentamiseen laitteellesi:

 • Google Analytics
 • Leadfeeder
 • Facebook Pixel
 • LinkedIn Pixel

Nämä evästeet keräävät tietoa mm. siitä miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät sekä mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä siitä kuinka tehokasta Facebook- ja LinkedIn markkinointimme on.

Muuta evästeasetuksiasi

Jos haluat muuttaa evästeasetuksiasi, voit tehdä sen milloin vain napsauttamalla alla olevaa painiketta.

Muokkaa evästeasetuksia

Asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat sekä muut kumppanit

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Siirrämme rekisterin tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti seuraaville Yhdysvalloissa sijaitseville tahoille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -järjestelyyn:

 • Hubspot, Inc.
 • Google LLC

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tilaa uutiskirjeemme

Voit voittaa ilmaisen koulutuksen!

  Hyväksyn tietojeni käsittelyn tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.


  Kun kaipaat asioihin jotain järkeä, ota yhteyttä!

  Konsultointi ja asiakaskokemus

  Elina Kervinen

  +358 40 55 260 22

  Buukkaa tapaaminen

  Koulutukset ja työpajat

  Raija Harle

  +358 40 747 29 22

  Buukkaa tapaaminen

  Rekrytointi, freelance-toimeksiannot

  Jutta Glad

  +358 40 540 86 64

  Buukkaa tapaaminen