Hyppää sisältöön

Työpajat ja fasilitointi

Hyvin suunnitellut ja ohjatut työpajat rikastavat ja tehostavat esimerkiksi strategiatyötä, tiimipäiviä tai innovointia. Kokeneiden fasilitaattoriemme avulla saat samasta ajasta enemmän irti.

Työpajat ja ammattimainen fasilitointi ovat tehokas keino saada enemmän tuloksia aikaan, samassa ajassa. Hyvin fasilitoidut kokoukset ja työpajat myös lisäävät työtyytyväisyyttä, kun merkityksellisyyden tunne kasvaa.

Miksi valitsisit ulkoisen fasilitaattorin?

Perinteisesti kokouksia tai workshoppeja työpaikalla vetää asiajohtaja. Valitettavasti se usein johtaa siihen, että kokouksen vetäjä itse puhuu suurimman osan ajasta, ja muut eivät osallistu yhtä aktiivisesti. Ketterään tekemiseen kuuluu, että tiimi on tekemisen tärkein toiminnallinen yksikkö. Hyödyntämällä kokenutta fasilitaattoria ja hyvin suunniteltua agendaa, saat enemmän.

Tutustu työpajavalikoimaan

Meiltä Taskmillilta voit tilata valmiita työpajoja ja sarjoja, tai räätälöidyn työpajan juuri sinun tarpeisiisi. Klikkaa nuolesta lukeaksesi työpajasta tarkemmin tai tilaa heti.

Strategian jalkauttaminen OKR-mallin avulla -työpajasarja

OKR, eli Objectives and Key Results, suomeksi tavoitteet ja avaintulokset. OKR-malli on suosittu, tuloksellinen strategiajalkautuksen malli. Sitä käyttävät monet menestyneet yritykset kuten Google ja Netflix. Käytännölliset, hyvin esimerkein ja tehtävin valmistellut OKR-työpajamme ovat samaan aikaan oikealla tavalla standardoituja, ja toisaalta sinulle hyvin istuvia kuin mittatilauspuku.

Ensinnäkin, autamme avainhenkilöt omaksumaan OKR-mallin tärkeimmät, joustamattomat konseptit perusteineen. Seuraavaaksi, ohjaamme organisaatiosi soveltamaan niitä sopivilta osin juuri teille istuviksi. Vanha totuus on, että kun ensin oppii kirjoittamisen alkeet, on helpompi kirjoittaa luovaa tekstiä. Sama pätee tähän teoriaan. Oppimalla perusteet, osaat mukauttaa ne oikeista kohdin organisaatioosi istuviksi. Lopuksi ohjaamme sinut konkretiaan muotoilemaan OKR- tavoitteita ja OKR-avaintuloksia, ja seuraamaan niitä aktiivisesti, ja reagoimaan strategiatyön kaikilla tasoilla lopputuloksiin.

OKR-työpajamme:

 • Osa 1: OKR-malli, mitä se on ja ei ole (koulutus, 1-2 tuntia)
 • Osa 2: Näin sovellat OKR-teorian käytäntöön (työpaja)
 • Osa 3: Ensimmäisten OKR-tavoitteiden ja avaintulosten muotoilu (työpaja)
 • Osa 4: OKR-tulosten seuranta ja toiminnallinen retrospektiivi. (työpaja)

Työpajat ovat kestoltaan noin 2-6 tuntia, organisaatiosi tarpeista riippuen.

Huom: voit tilata myös erikseen osan 1 koulutuksen, jos haluat vasta arvioida, sopiiko OKR-malli juuri sinun tarpeisiisi.

Lue lisää OKR-työpajasta

Ota yhteyttä ja ja tilaa työpaja

Ketterä muutos johdolle -työpajasarja

Lähde kanssamme modernin, ketterän johtamisen ja organisaation matkalle tässä työpajasarjassa! Johtoryhmänne sisäistää ketteryyden hyödyt ja saatte eväät organisaatiosi ketterän muutoksen käynnistämiseen. Työpajasarja myös rikastaa johtoryhmätyöskentelyäsi.

Ketterän tekemisen on tarkoitus lisätä organisaation läpinäkyvyyttä ja samansuuntaisuutta, kautta linjan. Myös johdolle tämä asettaa uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Valmennamme johtoryhmäsi ketterään muutokseen ja luomme valmiudet lähteä työstämään itse muutosta konkreettisesti tehtävä kerrallaan.

Lue lisää ja tilaa

Tarvitseeko myös henkilöstö tukea omaksuakseen ketteryyden periaatteet entistä paremmin, slaidihutun sijasta? Tutustu erittäin suosittuun Ketteryyden ABC- koulutukseemme.

Kvartaalisuunnittelu eli PI-suunnittelu

Kvartaalisuunnittelussa tuotteen tai tuotealueen kehitystiimit suunnittelevat yhdessä seuraavan kvartaalin työtään liiketoiminnan prioriteettien mukaisesti. Tavoitteena on löytää hyvä työn rytmi, ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä läpi organisaation.

Ison suunnittelutapahtuman järjestäminen ja fasilitointi kannattaa hoitaa kunnolla, tilaa meiltä ammattilainen avuksesi.
Lue lisää ja tilaa

Innovointityöpaja

Haluatteko osallistaa asiakkaitanne ja sidosryhmiänne innvointiin? Tuntuuko innovointi työläälle, koska aika ei riitä järjestelyihin ja menetelmien miettimiseen? Toteuta meidän kanssamme mukaansatempaava innvointityöpaja, jonka tuloksena syntyy jotain kokonaan uutta – ymmärrettävästi kuvattuna ja niin että kaikki osallistujat pääsevät vaikuttamaan. Autamme sinua ideoimaan ja innovoimaan uusia ratkaisuja ennakkoluulottomasti ja asiakaslähtöisesti, oli kyse sitten kokonaan uuden luomisesta tai olemassa olevan toiminnan kehittämisestä. 

Innovaatiotyöpajamme rakennetaan niin, että kaiken keskiössä ovat liiketoimintasi sekä uuden asiakasarvon luominen. Voimme toteuttaa sinulle joko yksittäisen innovointipäivän tai auttaa fasilitoimaan koko innovointiprosessin ideasta konseptiksi asti. Ammattitaitoiset fasilitoijamme tukevat sinua niin, että voit itse keskittyä täysillä ideointiin fasilitoinnin ja järjestelyjen miettimisen sijasta. 

Innovointipäivän fasilitointi sisältää tyypillisesti seuraavat työvaiheet: 

 • Innovointihaasteen määrittämisen yhteistyössä kanssasi
 • Alkukartoituksen, joka toteutetaan innvointipäivään osallistuville joko haastatteluin tai kyselyllä. Tarvittaessa teemme alkukartoituksen myös asiakastarpeiden osalta 
 • Alkukartoituksen analysoinnin ja johtopäätökset innovointipäivän tueksi
 • Innovointipäivän rakenteen ja menetelmien suunnittelun alkukartoituksen pohjalta sekä innovointipäivässä tarvittavan esitysmateriaalin ja ohjeistuksen tuottamisen 
 • Innovointipäivän toteutuksen ja fasilitoinnin joko livenä tai virtuaalisesti 
 • Palautekyselyn osallistujille ja palautteen analysoinnin innovointipäivän jälkeen
 • Innovointipäivän lopputulosten dokumentoinnin ja yhteenvedon tuottamisen
 • Yhteenvetopalaverin kanssasi 

Lue lisää innovointityöpajasta

Palvelumuotoilun ABC -työpaja

Haluatko oppia, mitä palvelumuotoilu on ja miten voit sen avulla suunnitella ja tuottaa parempia palvelukokemuksia asiakkaillesi? Tämä työpaja on juuri sinulle!

Asiakaskeskeiset organisaatiot osaavat tehdä parempia tuotteita, ja menestyvät siksi paremmin. Asiakaskeskeisyyden ytimessä on palvelumuotoilu – siis se, että tuotteet ja palvelut vastaavat oikeasti asiakkaan tarpeita. Palvelumuotoilun ABC -työpaja opastaa osallistujat palvelumuotoiluhankkeissa tarvittaviin periaatteisiin, työkaluihin ja tekniikoihin. Työpajassa yhdistyvät lean, ketteryys ja design-ajattelu kokeilukulttuuriin. Lisäksi työpajassa opitaan, miten arvoa synnytetään, kun yhdistetään asiakkaiden odotukset ja tarpeet organisaation kyvykkyyteen ja strategioihin!

Työpajan rakenne

Haluamme, että koet palvelumuotoilun. Siksi työpajassa on vähemmän luentoa ja enemmän soveltavia ryhmäharjoituksia. Työpajan aikana käsitellään seuraavia aiheita:

 • Palvelumuotoilun hyödyt yritykselle ja asiakkaalle
 • Mistä asiakkaan palvelukokemus muodostuu?
 • Palvelumuotoilu, design-ajattelu, lean ja ketteryys
 • Palvelumuotoilun periaatteet
 • Arvolupauksen määrittely (tbd)
 • Käyttäjätutkimuksen menetelmät ja työkalut, laadulliset ja määrälliset
 • Palvelumuotoilun työkalupakki: asiakaspolku, palvelun blueprint, empatiakartta, prototypointi, testaus
 • Design Sprintin viisi askelta ja viisi päivää
 • Roolit ja osaaminen palvelumuotoiluhankkeessa

Työpaja kestää kokonaisuudessaan 7 tuntia, mutta halutessasi voimme myös jakaa työpajan kahdelle eri päivälle. 

Lue lisää työpajasta

Ota yhteyttä ja tilaa työpaja

Design Sprint -työpaja

Oletko aloittamassa uuden tuotteen tai palvelun kehityshanketta? Design Sprintin avulla kirkastat liiketoimintamahdollisuuden, luot asiakastarpeeseen konseptin ja validoit sen käyttäjillä yhdessä viikossa.

Design Sprint on tuotekehityksen ja palvelumuotoilun tehokas työpajamenetelmä, joka on alkujaan Google Venturesin kehittämä. Design Sprint tiivistää yleensä kuukausia kestävän työn viiteen päivään ja sitouttaa tiimin yhteisiin tavoitteisiin. Viiden intensiivisen päivän aikana tuotetaan monialaisen ryhmän kanssa lukuisia ideoita, joista parhaimmat ideat jalostetaan prototyypiksi ja lopuksi validoidaan testikäyttäjien kanssa.

Tämä koulutus on toteutettu yhteistyössä kumppanimme Alpha Design Partnersin kanssa. Heidän kokeneet kouluttajansa omaavat vuosikymmenien kokemuksen design-työn johtamisesta ja jalkauttamisesta osaksi organisaation kaikkia toiminteita. Työpajan fasilitoi kokenut palvelumuotoilija/tuotesuunnittelija.

Ota yhteyttä ja ja tilaa työpaja

Sen paremman retrospektiivin fasilitointi

Retro eli retropektiivi on yksi agile-tekemisen tärkeimmistä kulmakivistä. Jatkuva parantaminen onnistuu vain, jos pystymme ymmärtämään, missä meidän tulisi kehittyä. Liian usein retrospektiivissä ajaudutaan puhumaan pinnallisesti substanssi-asioista, vaikka sen todellinen arvo perustuu siihen, että pääsemme pureutumaan syvälle toimintamalleihin ja vuorovaikutukseen. Ainoastaan toimintaamme muuttamalla voimme vaikuttaa siihen, mitä saamme yhdessä aikaiseksi.

Ketterään tekemiseen erikoistuneena talona olemme vetäneet satoja retrospektiivejä erilaisissa toimintaympäristöissä, tiimeissä, ja projekteissa. Hyödyntämällä retro-työpajaamme opit myös pitämään parempia retrospektiivejä itsenäisesti.

Tässä työpajassa:

 • Kertaat retrospektiivin perusteet: miksi retro on niin olennainen osa agile-tekemistä, ja millainen on hyvä retrospektiivi?
 • Osallistut hyvin fasilitoituun retrospektiiviin, ja pääset siten paremmin tiimin tai yksikön haasteisiin kiinni
 • Opit samalla fasilitoimaan itse toiminnallisen retrospektiivin

Fasilitointi ja etäfasilitointi

Tarvitsetko yleisesti apua, vinkkejä ja työkaluja parempaan fasilitointiin ja etäfasilitointiin, tai esimerkiksi tavoitteelliseen toimintaan haastavassa hybridityöympäristössä, jossa osa tekemisistä järjestetään etänä ja osa paikanpäällä? Meillä on alan kokeneimmat fasilitaattorit, jotka tukevat sinua matkallasi.

Tutustu esimerkiksi seuraaviin:

Fasilitointi

Etäfasilitointi ja etävalmennus

Etäfasilitoinnin ja hybridijohtamisen koulutus

Yleinen fasilitointikoulutus

Myynnin tehostaminen -työpaja

Ketterät menetelmät eivät ole pelkästään softakehittämisen juttu, vaan voit hyödyntää niitä menestyksekkäästi myös myynnissä. Alkuun pääset työpajoillamme, joissa pureudutaan juuri sinun haasteisiisi ketterän myynnin keinoin.

Tiedätkö, mikä myynnissä toimii hyvin ja tukee tavoitteita? Entä mitä toiminnassa pitää kehittää? Retro eli retropektiivi on yksi ketterän tekemisen tärkeimmistä kulmakivistä ja pohjana toiminnan jatkuvalle parantamiselle. Hyödynnä retrotyöpajaamme ja saat uutta näkökulmaa myynnin kehittämiseen!

Onko organisaatiollasi käytössä OKR-malli (Objectives and Key Results) strategian jalkautuksessa? Kipuiletko sen kanssa, miten myynnin tavoitteet pitäisi nivoa koko organisaation OKR:iin? Järjestetään työpaja, jossa autamme sinua myynnin tavoitteiden ja avaintulosten määrittelyssä ja niiden johtamisessa yrityksen tavoitteista.

Kaipaako myyntistrategiasi terävöittämistä? Palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen voimme työpajoissamme auttaa sinua syventämään ymmärrystäsi asiakkaistasi määrittelemällä eri asiakasprofiileja ja miettimällä go to market -strategiaa kullekin asiakasprofiilille. Hiomme myös arvolupauksesi eri asiakasryhmille timanttiseen kuntoon.

Millainen workshop tukisi parhaiten tiimisi, johtoryhmäsi tai yksikkösi menestymistä? Jos et löydä sitä oikeaa täältä, ole yhteydessä ja tilaa juuri sinulle tehty työpaja.

Näin räätälöimme sopivat työpajat LAB & LUT -korkeakouluyhteisön kärkihankkeelle

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

  Miksi Taskmill

  1

  Ketterä on ydinpalvelumme

  Emme myy kädenlämmintä palvelua agile-trendin harjalla, vaan tämä on alusta asti ollut osaamisemme kärki.

  2

  Teemme muutoksen selkokielellä

  Emme neuvoskele slaidien kanssa yläpilvestä. Fasilitoimme muuutosta joka tuntuu ja näkyy.

  3

  Laaja-alaiset osaajamme

  +10 vuoden kokemuksella jokainen meistä yhdistelee sujuvasti operatiivista ja strategista osaamista.

  Jaa somessa:

  Tilaa uutiskirjeemme

  Voit voittaa ilmaisen koulutuksen!

   Hyväksyn tietojeni käsittelyn tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.

   Kun kaipaat asioihin jotain järkeä, ota yhteyttä!

   Myynti ja asiakaskokemus

   Iiro Piippo

   +358 50 339 77 05

   Buukkaa tapaaminen

   Konsultointi

   Elina Kervinen

   +358 40 55 260 22

   Buukkaa tapaaminen