Hyppää sisältöön

Toimintatapojen Järkevöittäminen ® on avain onnistumiseen

Osaako organisiaatiosi vastata muuttuviin olosuhteisiin? Tuntuuko siltä, että toimitte tällä hetkellä täyttä arvoa asikkaallenne tuottaen? Me autamme sinua toteuttamaan toimintamallien ja -tapojen muutoksen, jonka avulla tuotatte palveluita ja tuotteita asiakkaillenne laadukkaasti ja tehokkaasti.

Maailma on täynnä toinen toistaan kompleksisempia malleja ja viitekehyksiä, joiden avulla luvataan luoda yksisarvisia. Meidän mielestämme seuraava suuri juttu on Järkevöittäminen ® ja paluu perusasioiden äärelle. Sen sijaan, että vannoisimme tietyn viitekehyksen nimeen, tiedämme, että parhaat tuotteet ja palvelut tuotetaan järkevällä simppelillä tekemisen mallilla, jossa organisaatiosi erityispiirteet huomioidaan.

Ketterät menetelmät ovat sovelluskehityksessä tuttuja metodeja. Näiden menetelmien avulla reagoidaan muuttuvaan ympäristöön nopeammin, vauhditetaan läpimenoaikaa sekä parannetaan laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Me olemme vieneet näitä menetelmiä onnistuneesti myös aivan uusille toimialoille. Onpa kyse sitten talonrakennuksesta tai terveydenhuollosta, ketteristä menetelmistä tutuilla toimintatavoilla saadaan pomminvarmoja tuloksia aikaan. Olemme paketoineet parhaiten toimivat käytännöt kokonaisuuksiin, joiden avulla saat organisaatiosi toiminnasta kaiken tehon irti.

Ota äkkilähtö järkevämpään tekemiseen

Muun muassa seuraavat palvelut ovat osa Järkevöittäminen ® -konseptiamme:

Nykymallin suden kuoppien kartoitus ja täsmäiskut

 • Kartoitamme tehokkaasti organisaatiosi tilanteen ja tunnistamme liiketoimintaa haittaavat kipupisteet.
 • Valitsemme kanssasi oleelliset järkevöittämiskohteet, ja niiden pohjalta laitamme tärkeimmät asiat yhdessä kuntoon.


Järkevän muutoksen äkkilähtö

 • Puolen päivän työpajassa palastelemme muutokseen liittyvät tehtävät helposti hallittaviin kokonaisuuksiin.
 • Muutos toteutetaan yhdessä tai useammassa muutaman viikon mittaisessa lyhyessä jaksossa (eli ”sprintissä”), joilla jokaisella on konkreettinen, mitattava tavoite.

Jatkuvasti kohti järkevämpää

 • Suuri muutos vaatii kokonaisvaltaista tekemistä ja kumppania, joka kulkee vierelläsi. Olemme tukenasi matkalla kohti järkevää tekemistä ja pyrimme siihen, että jatkossa pärjäät ilman tukeamme.
 • Skaalaamme, parannamme ja pilotoimme sinulle uusia toimintatapoja johdonmukaisesti.

Big Room-työpajat ovat mainio tapa oivaltaa yhdessä ja ottaa käytäntöön uusia toimintapoja. Räätälöimmme myös oppimispolun muutoksesi tueksi.

Järkevöittäminen ®: hyödyt

Asiakasyrityksemme ovat saavuttaneet seuraavia liiketoimintaa radikaalisti vauhdittavia hyötyjä Järkevöittämisen avulla:

 • Nopea reagointikyky muuttuviin asiakastarpeisiin ja kilpailijoiden toimiin
 • Nopeutunut läpimenoaika hankkeille ja uudistuksille toimialasta ja tuotteesta riippumatta
 • Asiakastyytyväisyyden kasvu
 • Parantunut laatu tuotteille ja palveluille
 • Parempi työtyytyväisyys ja sitoutuneet työntekijät

Järkevöittäminen ®: asiakasesimerkki

Siivouspalvelu

Aloitimme haastattelemalla terveydenhuoltoalan yrityksen avainhenkilöitä tunnistaaksemme toimintaa hidastavat kipupisteet. Kehitettävää löytyi mm. siitä, kuinka saada uudet työntekijät tehokkaasti perehdytettyä toimintakuntoon,
sekä miten asiakasprojektit saisi aloitettua nopeammin.

Täsmäiskuina loimme työpareihin perustuvat roolit, joiden avulla uudet työntekijät saatiin nopeasti mutta syvällisesti perehdytettyä tehtäviinsä. Lisäksi
loimme työkalupakin, jonka avulla alan asiantuntijat saivat asiakashankkeet
rivakammin käyntiin.

Äkkilähtö

Kokosimme pienen, yrityksen
avainhenkilöistä koostuvan tiimin edistämään muutosta. Tällä porukalla
järjestimme suunnittelutyöpajan, jossa priorisoimme yhdessä tehtävät
aihealueisiin perustuen. Tuotimme yhdessä uuden projektinhallinnan mallin ja
otimme sen käyttöön, sekä perehdytimme asiakkaan itsenäiseen projektiportfolion hallintaan ja ylläpitoon jatkossa.
Yhtenäiset käytännöt sekä niitä tukevat työkalut otettiin onnistuneesti ja
tehokkaasti käyttöön. Muutoksen toteutus tehtiin ketterästi kolmessa kahden
viikon työjaksossa.

Jatkuvasti kohti järkevämpää

Ketterän projektinhallinnan mallimme avulla asiakkaamme kehityshankkeet saatiin laadukkaasti maaliin. Sitten iski korona! Koska muutoskyvykkyys oli jo olennainen osa mallia, pystyimme yhdessä asiakkaan kanssa sopeuttamaan toimintaa siten, että terveyskeskuksiin voitiin toteuttaa viikossa täysi toimintatapojen muutos. Lähes kaikki lääkärit ja hoitajat siirtyivät hetkessä hoitamaan potilaita etänä.

Löysimme myös pullonkaulat, joilla etälääkäripalvelu saatiin kasvamaan kysynnän kasvettua. Yhdessä teimme organisaation työstä läpinäkyvää ja viestinnästä nopeaa.

Koulutus ja fasilitointi

Suunnittelimme ja toteutimme asiakkaalle sopivan koulutusohjelman, jonka avulla yrityksen omat asiantuntijat omaksuivat uuden toimintamallin mukaiset roolinsa ja vastuualueensa. Koulutus koostui tehokkaista moduleista,
jotka saatiin sovitettua työntekijöiden aikatauluihin.

Fasilitoimme asiakkaallemme sarjan yhteistoiminnallisia Big Room-työpajoja, joissa käytännönläheisin esimerkein käytiin läpi uutta toimintamallia, työkaluja ja rooleja. Big Room-työpajoja demonstraatioineen ja harjoituksineen toteutettiin onnistuneesti myös etänä.

Ota yhteyttä, ja järkevöitetään yhdessä.

  Hyväksyn tietojeni käsittelyn tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.

  Jaa somessa:

  Kun kaipaat asioihin jotain järkeä, ota yhteyttä!