Hyppää sisältöön

Hävisikö motivaatio?

Jaa somessa:

Hävisikö motivaatio?

Töihinpaluu voi kesäloman aikatauluttomuuden ja vapauden jälkeen tuntua tahmealta kuin toffee hampaiden välissä, muttei läheskään yhtä makealta. Arki aikatauluineen ja vaatimuksineen ahdistaa. Edessä on pitkä syksy, loputtomasti palaverirallia ja kaiken kukkuraksi päivänvalokin vähenee. Työlista on kasvanut räjähdysmäisesti, Q3 tavoitteet pitäisi saada täytettyä ja samaan aikaan uusia työtehtäviä virtaa ovista ja ikkunoista. Miten tietotyöläinen voi tästä kaikesta innostua ja motivoitua? En suoraan sanottuna edes tiedä miten meistä kukin sen tekee.

Sen kuitenkin tiedän, että motivoituminen ei ole pelkästään tietotyöläisen omasta asenteesta ja valinnoista kiinni, vaikka motivaatio lopulta onkin sisäsyntyistä. Paluu arkeen tapahtuu nimittäin paljon kivuttomammin silloin, kun työn arki itsessään ruokkii motivaatiota ja tarjoaa mielekkäitä päämääriä.  

Motivaatioilmapiiriin kannattaa panostaa

Motivaation muodostumiseen ja säilymiseen vaikuttavat erittäin suurilta osin päivittäiset työskentelyolosuhteemme. Työllä ja työympäristölläsi on iso vaikutus siihen, miten isoihin liekkeihin motivaatiosi voi lopulta roihahtaa. Motivaation kannalta otollisten olosuhteiden luomiseen ei kuitenkaan vaadita organisaatiolta mitään yltiöpäisiä ponnisteluja. Kyse on lopulta varsin perusasioista. Avainasemassa ovat oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus, työtehtävien mielekkyys, resurssien sekä työtehtävien oikea mitoitus ja innostuksen luominen.

Motivaatioilmapiirin panostaminen kannattaa, sillä organisaation toimivuus, tuottavuus ja tehokkuus ratkeavat pitkälti sen kautta kuinka motivoituneita ihmisiä siellä työskentelee. Siksi näiden olosuhteiden luomisen tulisi kiinnostaa jokaista organisaatiota. Motivaatiota edistävät olosuhteet lisäävät lisäksi yksilöiden hyvinvointia ja edistävät työntekijöiden välistä yhteistyötä. Nämä molemmat asiat vaikuttavat suoraan yrityksen menestykseen. Lisäksi motivoituneet työntekijät parantavat laadukkaalla työskentelyllään yrityskuvaa. Ei siis missään nimessä kannata jättää tällaisia hyötyjä ulosmittaamatta!

Pääraaka-aineina autonomia ja hallinnantunne

Motivaation säilymisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että kukin meistä saa tehdä mielekkääksi koettuja asioita ja kokea päättävänsä itse omasta toiminnastaan. Harva motivoituu siitä, että saa puuhastella turhalta tuntuvia hommia ja tehdä sitä lisäksi suurennuslasin alla. Pelkkä ulkopuolinen paine ei riitä motivaation lähteeksi.

On organisaatiosta kiinni, päätetäänkö työn tekemisen mallit luoda järkeviksi ja autonomiaa tukeviksi, vai korostetaanko näiden sijasta ennemmin kontrollia ja yläkerroksiin keskitettyä päätöksentekoa. Autonomialla en kuitenkaan tarkoita sitä, että yksilöt toimisivat mielivaltaisesti työnantajan ja kollegoiden toiveista riippumatta. Tarkoitan että motivaation kannalta on merkittävää, kokeeko yksilö tekemänsä asiat niin palkitseviksi ja järkeviksi, että hän sitoutuu omasta vapaasta tahdostaan toimimaan.  

Motivaation ytimessä on myös hallinnantunteen luominen, joka liittyy työtehtävien oikeanlaiseen mitoitukseen. Avainasemassa on yksilön taitotason ja työtehtävien haasteellisuuden kohtaaminen. Hallinnantunteeseen liittyvät olennaisesti myös tarjotut resurssit, käytössä olevat työkalut sekä ympärillä olevien ihmisten tarjoama tuki ja luottamus. On lisäksi hyvä tiedostaa, että hallinnantunteen taustalla vaikuttaa itse kunkin yksilön usko omiin mahdollisuuksiinsa ja aiemmat kokemukset. Meistä jokainen kokee hallinnantunteen omalla erityisellä tavallaan.

Autonomia ja hallinnantunne ovat erittäin tärkeitä elementtejä motivaation kannalta, koska ihminen sitoutuu helpommin sellaisiin tehtäviin, joissa hän uskoo pärjäävänsä ja joita hän pitää itselleen palkitsevina. Useimpien ihmisten on erittäin vaikeaa motivoitua sellaisesta, mikä on täysin omien kykyjen tai vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa.

Uinuvan motivaation herättely

Mitä sitten tehdä, jos työtilanne on lopulta ihan siedettävä ja silti motivaatio on hukassa? Itse kunkin motivaatiotaso vaihtelee päivittäin. Meillä kaikilla on erilaisia päiviä – ja tämä on ihan ok! Joskus uinuvan motivaation herättelyyn voi auttaa ihan vain armollisuus itseä kohtaan ja edellä mainitun asian tiedostaminen.

Omaa mielialaakin voi olla vaikea hallita ja ennustaa etukäteen, mutta motivoitumisessa voi auttaa oman tekemisen ennakointi ja työtehtävien pilkkominen pienempiin osiin, jolloin myös työtehtävien aloittaminen on helpompaa. Joskus kannattaa yksinkertaisesti vain aloittaa tekeminen eikä miettiä sen enempää tavoiteltua lopputulosta. Homma usein jalostuu tekemisen lomassa ja lopputuloskin hahmottuu kirkkaampana mielessä. Aloittamista voi haasteellisten tehtävien edessä häiritä myös epäonnistumisen pelko. Tällöin on hyvä miettiä mikä on pahinta mitä epäonnistumisesta voi seurata – ja sen jälkeen vielä miettiä uudelleen onko sekään seuraus lopulta niin paha.    

Itselläni on tapana tehdä jatkuvaa priorisointia ja miettiä kuhunkin työpäivään kolme tärkeintä asiaa, jotka aion tehdä kyseisen päivän aikana. Teen myös edellisellä viikolla seuraavan viikon suunnitelman ylätasolla ja tarkastelen suunnitelmaa vasten tavoitteitani. Nämä menetelmät ovat auttaneet merkittävästi niissä tilanteissa, kun motivaationi on ollut vahvasti miinuksen puolella.

Motivaation ylläpitoon ja uusien ajatusten herättelyyn auttaa myös palautumisesta ja tauoista huolehtiminen. Erityisesti tämä kannattaa huomioida lomalta palatessa, sillä paluu arkeen (joka tietotyöläisellä tarkoittaa yleensä istumista tuntitolkulla) on sekä keholle että mielelle iso muutos. Pienikin tauko raittiissa ulkoilmassa tekee ihmeitä. Älä siis vaadi itseltäsi liikoja heti ensimmäisinä päivinä loman jälkeen – äläkä jatkossakaan.

Jos motivaatio vaikuttaa olevan täysin kadoksissa, on hyvä pohtia hetki omia arvoja ja sitä ovatko arvot ja omat työtehtävät sopusoinnussa. Tämä ei tietenkään ole akuutti apu kadonneen motivaatioon metsästämiseen, mutta auttaa pitkällä tähtäimellä uuden suunnan löytämisessä. Arvojaan kannattaa itse kunkin tunnustella ja tarkastella aina säännöllisin väliajoin. Tarkastelu ankkuroi sinut jälleen kiinni itsellesi tärkeisiin asioihin ja auttaa merkityksen sekä mielekkyyden löytämisessä.

Tilaa uutiskirjeemme

Voit voittaa ilmaisen koulutuksen!

  Hyväksyn tietojeni käsittelyn tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.


  Kun kaipaat asioihin jotain järkeä, ota yhteyttä!

  Konsultointi ja asiakaskokemus

  Elina Kervinen

  +358 40 55 260 22

  Buukkaa tapaaminen

  Koulutukset ja työpajat

  Raija Harle

  +358 40 747 29 22

  Buukkaa tapaaminen

  Rekrytointi, freelance-toimeksiannot

  Jutta Glad

  +358 40 540 86 64

  Buukkaa tapaaminen