Tuoteomistaja-verkkokurssi (sertifiointiin tähtäävä)

499,00 

Kuvaus

Tämä kattava ja syvällinen Tuoteomistaja-verkkokurssi on suunniteltu antamaan sinulle kattava ymmärrys Scrum-metodologiasta ja erityisesti Tuoteomistajan roolista tässä viitekehyksessä. Kurssi koostuu neljästä yksityiskohtaisesta moduulista, jotka keskittyvät Scrumin perusteisiin, tuoteomistajan rooliin ja vastuisiin, käyttäjätarinoiden luomiseen sekä kehitysjonon hallintaan.

Tuoteomistaja-verkkokurssin rakenne:

 • Scrum-perusteet: Tämä moduuli tarjoaa syvällisen ymmärryksen Scrumin perusteista vuoden 2020 Scrum Guiden mukaan. Kurssilla pääset perehtymään ketteryyden käsitteeseen, Scrum-rooleihin ja -vastuisiin, sekä Scrumin tapahtumiin, kuten sprintin suunnitteluun, päivittäispalaveriin, sprintin katselmointiin ja retrospektiiviin. Moduuli tarjoaa myös kattavan katsauksen Scrumin tuotoksiin, kuten tuotteen ja sprintin kehitysjonoihin, niiden tavoitteisiin sekä inkrementin ja valmiin määritelmän (Definition of Done, DoD) merkitykseen.

  Moduuli on suunnattu sekä Scrum-työskentelyn aloittelijoille että kokeneemmille ammattilaisille, jotka haluavat päivittää tietonsa Scrumin nykyisistä periaatteista ja käytännöistä. Moduulin läpi käyneet omaavat kattavan näkemyksen siitä, miten Scrumia voidaan soveltaa tehokkaasti omassa työssä.

 • Tuoteomistajan rooli Scrumissa : Tämä moduuli tarjoaa kattavan syväsukelluksen tuoteomistajan rooliin Scrum-työskentelyssä. Opit, miten tuoteomistaja määrittelee tuotteen vision, priorisoi tehtävät ja varmistaa tiimin fokuksen arvoa tuottavissa toiminnoissa. Moduuli käsittelee tuoteomistajan tehtäviä ja vaikutusta Scrum-tapahtumissa

  Lisäksi Moduuli syventää ymmärrystäsi siitä, miten tuoteomistaja luo liiketoiminta-arvoa ja hallitsee sidosryhmien odotuksia. Saat tietoa siitä, kuinka tuoteomistaja määrittelee vähimmäistoimivan tuotteen (MVP) ja priorisoi tehtävät sen mukaan. Kurssin sisältö käsittelee myös roadmapin luomista ja päivitystä, siirtymistä projektikeskeisestä ajattelusta tuotekeskeiseen ajatteluun sekä tuoteomistajan roolia tiimin fasilitoijana.

 • Tuoteomistaja kehitysjonon omistajana: Tämä moduuli tarjoaa perusteellisen katsauksen tuoteomistajan rooliin kehitysjonon omistajana Scrumissa. Saat tietoa siitä, miten tuoteomistaja hallitsee ja priorisoi kehitysjonoa, määrittelee ja arvioi liiketoiminta-arvoa, sekä vaikuttaa budjetointiin ja ennustamiseen.

  Kurssilla tarkastellaan myös muita kehitysjonoon vaikuttavia tekijöitä, kuten sidosryhmien odotuksia, riippuvuuksien hallintaa, teknistä velkaa ja muita relevantteja tekijöitä. Lisäksi opit ymmärtämään päätöksenteon mekanismeja tuoteomistajan roolissa. Tämä moduuli tarjoaa tarpeelliset työkalut ja taidot, joita tarvitaan menestyksekkääseen tuoteomistajan rooliin Scrum-ympäristössä.

 • Ketterä vaatimusmäärittely eli käyttäjätarinat: Tämä moduuli tarjoaa tarkastelun käyttäjätarinoiden merkityksestä osana ketterää vaatimusmäärittelyä. Käyttäjätarinat ovat keskeinen työkalu tuotteen tai palvelun ominaisuuksien kuvaamiseen käyttäjän näkökulmasta ja ne ovat olennainen osa ketterää kehitystä. Tutustumme käyttäjätarinan rakenteeseen, opit kuinka muotoilla käyttäjätarinat ja mitkä tekijät määrittävät hyvän käyttäjätarinan.

  Kurssi käsittelee myös käyttäjätarinoiden pilkkomista, jossa opit kuinka suuret käyttäjätarinat voidaan jakaa pienemmiksi ja hallittaviksi palasiksi. Lisäksi moduuli tutustutaan User Story Mapping-tekniikkaan, joka auttaa visualisoimaan käyttäjätarinat ja ymmärtämään tuotteen tai palvelun kokonaiskuvan. Tämän moduuli tavoitteena on syventää ymmärrystäsi käyttäjätarinoiden käytöstä osana ketterää vaatimusmäärittelyä ja antaa sinulle konkreettisia työkaluja ja tekniikoita niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Tuoteomistaja-verkkokurssi

Tuoteomistaja-verkkokurssi sisältää videoita, itseopiskelumateriaaleja ja käytännön harjoituksia. Riippumatta siitä, oletko jo kokenut Scrum-ammattilainen, aloitteleva tuoteomistaja tai kuka tahansa, joka haluaa oppia ketterän kehityksen periaatteita, tämä kurssi on suunniteltu sinua varten.

Liity mukaan ja syvennä ymmärrystäsi tuoteomistajan roolista Scrumissa!

Hintaan kuuluu myös tunnin (1h) henkilökohtainen valmennus kokeneelta, kannuksia keränneeltä ketteryyden asiantuntijaltamme!