Hyppää sisältöön

Yhteisellä matkalla – Eckerö Line & Taskmill

Eckerö Line on vuonna 1994 perustettu monialapalveluyritys, joka operoi laivoja M/S Finlandia ja Finbo Cargo, tarjoten matkustajille laadukkaita matkapaketteja, myymälä- ja ravintolapalveluita, kokous- ja ryhmätuotteita sekä hotellipaketteja ja rahtipalveluita. Sen missio on olla Tallinnan liikenteen viihtyisin laiva, jossa on Itämeren paras palvelu, laadukkain ruoka ja monipuolisin viihde.

Tarve OKR-mallin käyttöönotolle

Eckerö Linen uusi strategia painottaa vastuullisuutta, muuttuvaan maailmaan sopeutumista ja priorisointia. Yritys tarvitsi selkeän tavan jalkauttaa strategia ja seurata sen toteutumista. OKR-malli (Objectives and Key Results) tarjosi ratkaisun, joka yhdisti tavoitteet eri aikajänteille. Pohjantähti-tavoitteet määrittävät pitkän aikavälin suunnan, vuositavoitteet keskittyvät keskipitkän aikavälin saavutuksiin ja neljännesvuositavoitteet (jaksotavoitteet) ohjaavat päivittäistä toimintaa. OKR-malli mahdollisti strategian läpinäkyvän seurannan ja varmisti, että kaikki tasot organisaatiossa työskentelevät kohti samoja päämääriä. 

OKR-malli auttaa meitä tuomaan strategian konkreettisesti arkeen ja antaa meille välineet seurata tavoitteiden saavuttamista selkeästi ja systemaattisesti.

Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen kiteyttää.

OKR-mallin avulla Eckerö Line pystyy asettamaan tavoitteita eri aikajänteille ja seuraamaan niiden toteutumista. Yksi keskeisimmistä teemoista uudessa strategiassa on vastuullisuus ja se näkyykin vahvasti Eckerö Linen tavoitteissa ja avaintuloksissa. Vastuullisuustavoitteet ulottuvat koko organisaation päivittäiseen toimintaan ja näkyvät niin energian- ja vedenkulutuksen vähentämisessä, jätteiden ja ruokahävikin käsittelyssä kuin henkilöstön terveydestä huolehtimisessa. OKR-malli onkin kuin tehty tällaisten strategisten muutosten läpivientiin, koska malli painottaa vahvasti henkilöstön ja tiimien osallisuutta tavoitteiden toteuttamiseen.

Tahtotila ja sitoutuminen

OKR-mallin käyttöönotto käynnistyi syksyllä 2023 ja Eckerö Linen johto sitoutui siihen vahvasti. Muutos aloitettiin koko johtoryhmän valmennuksilla, joissa keskityttiin teoriaan, käytäntöön ja muutosvision luomiseen, mukaan lukien perustelut OKR-mallin valinnalle ja sen tavoitteille. Taskmillin asiantuntijat tutustuivat samalla myös syvällisesti Eckerö Linen toimintaan, muun muassa laivavierailujen kautta, mikä auttoi heitä ymmärtämään organisaation arkea ja haasteita paremmin.

Eckerö Linen toimintaan syvällisesti tutustuminen oli ainutlaatuinen kokemus  ja auttoi meitä OKR-valmentajia ymmärtämään käytännössä organisaation toimintaa ja haasteita. Sillä on ollut iso merkitys onnistuneen muutoksen käynnistymiselle.” Taskmillin Organizational Coach Elina Jolma taustoittaa.

Johtoryhmän valmennusten jälkeen vuositavoitteet asetettiin OKR-muotoon, huomioiden riippuvuudet ja riskit. Taskmill ja Eckerö Line suunnittelivat yhdessä myös OKR-mallin käyttöönottoon liittyvän tiekartan, jossa määriteltiin OKR-mallin jalkautus askel askeleelta. 

Taskmillin valmentajat haastoivat meitä keskittymään olennaiseen ja auttoivat selkiyttämään tavoitteitamme. Heidän tukensa ansiosta pystyimme etenemään systemaattisesti ja saamaan aikaan konkreettisia tuloksia.” Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen kertoo.

Johdon valmennuksen jälkeen myös esihenkilöt sekä asiantuntijat valmennettiin. Esihenkilöiden ja asiantuntijoiden valmennuksiin osallistui yli 100 henkeä, joka kertoo Eckerö Linen sitoutumisesta sekä panostuksesta mallin käyttöönottoon. Samaan aikaan valittiin myös pilottitiimit kolmelta strategiselta alueelta, jotka lähtivät viemään omia tavoitteitaan eteenpäin OKR-mallin mukaisesti. 

Pilottiprojekteihin valittiin strategisesti tärkeitä alueita, joiden vetäjillä oli mahdollisuus panostaa mallin käyttöönottoon. Pilotit käynnistyivät tiimikohtaisilla työpajoilla, joissa keskityttiin tavoitteiden ja avaintulosten määrittämiseen osallistavalla otteella. Tämän jälkeen tiimit edistivät tavoitteiden asettamista itsenäisesti, ja tarpeen mukaan Taskmillin valmentajat sparrasivat heitä, jotta he pääsevät mallin soveltamisessa eteenpäin. Fokus oli kunnianhimoisissa, mutta realistisissa tavoitteissa, joiden avulla saatiin oppiminen käyntiin.

Pilottitiimien valmennuksissa keskityimme konkreettisiin esimerkkeihin ja käytännön harjoituksiin, mikä auttaa tiimejä ymmärtämään OKR-mallin hyödyt ja soveltamisen omassa työssään. Autoimme tiimejä muotoilemaan heidän omat tavoitteensa ja avaintuloksensa, mikä antoi heille tarvittavat työkalut ja itseluottamuksen rakentaa ja seurata omia tavoitteitaan.” Taskmillin Organizational Coach Rasmus Ståhle kertaa.

OKR-mallin supervoimat ja tulokset

OKR-mallin supervoimat – fokusoituminen, linjakkuus, sitoutuminen, seuranta ja kurottaminen – olivat muutoksessa keskeisessä roolissa. Taskmill auttoi Eckerö Linea keskittymään tärkeimpiin asioihin, linjaamaan tiimit yhteisiin tavoitteisiin ja käynnistämään tulosten seurannan. Seuranta ja hyvin toimivat rutiinit tukevat mallin soveltamista organisaation arjessa.

Taskmillin asiantuntijat toivat selkeyttä ja systemaattisuutta strategian jalkautukseen. Heidän osaamisensa ja ymmärryksensä tarpeistamme ovat auttaneet meitä saamaan muutoksen käyntiin. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja olemme saaneet heiltä tarvittavaa tukea muutosmatkallamme.” Taru Keronen summaa.

Tilaa uutiskirjeemme

Voit voittaa ilmaisen koulutuksen!

  Hyväksyn tietojeni käsittelyn tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.


  Kun kaipaat asioihin jotain järkeä, ota yhteyttä!

  Konsultointi ja asiakaskokemus

  Elina Kervinen

  +358 40 55 260 22

  Buukkaa tapaaminen

  Koulutukset ja työpajat

  Raija Harle

  +358 40 747 29 22

  Buukkaa tapaaminen

  Rekrytointi, freelance-toimeksiannot

  Jutta Glad

  +358 40 540 86 64

  Buukkaa tapaaminen