Hyppää sisältöön

Arek-ketterä toimintatavassa yhteistyö asiakkaiden kanssa on kaiken perusta

Arek Oy rakentaa, ylläpitää ja kehittää eläkevakuuttamisessa tarvittavia yhteisiä
tietojärjestelmäpalveluita. Yrityksen kunnia-asioita ovat järjestelmäpalveluiden
korkea saatavuus, riskienhallinta ja kustannustehokkuus. Arek tekee sujuvaa ja
mutkatonta yhteistyötä työeläkealan toimijoiden kanssa luotettavasti, vastuullisesti
yhteistyössä ja ilolla.

Arekilla käynnistettiin kehittämisohjelma, jonka yhtenä tärkeänä osa-alueena on
toimintojen ketteröittäminen läpi IT-organisaation. Ketteröittämisen tavoitteina
ovat projektien ja prosessien läpimenoajan lyhentäminen, pullonkaulojen
poistaminen toimintatavoista, jatkuvan kehittämisen tuominen osaksi normaalia
toimintaa ja läpinäkyvyyden lisääminen. Myös yhteistyön syventäminen ja roolien
selkeyttäminen Arekin, toimittajien ja asiakkaiden välillä toimitusprosesseissa oli
kehittämisohjelman keskiössä.

“Halusimme ottaa mukaan Taskmillin Agile Coachin, koska toimintaympäristömme
on sen verran uniikki. Halusimme ketteröittää kehittämisen lisäksi myös
palvelunhallinnan sekä yhdistää nämä toimimaan saumattomasti. Tärkeää meille oli
myös se, että asiakkaamme otetaan heti alkumetreiltä mukaan suunnittelemaan
uutta toimintamallia ja yhteistyön tapaa,” Arekin CIO Carita Broms-Paulasuo
kertaa yhteistyön alkua.

Taskmill ja Agile Coach Virpi Repo lähtivät auttamaan Arekia näiden tavoitteiden
saavuttamisessa.

Uusi ketterä tapa toimia läpi organisaation

Arekin ja Taskmillin yhteistyö on ollut hedelmällistä laajalla alueella. Yhteistyön
keskeisin kohde on ollut Arekin asiakkaiden, areklaisten sekä Arekin toimittajien
välisen ketterän toimintatavan suunnittelu, johon kaikki osapuolet ovat
osallistuneet. Arekin asiakkaina toimivat yhdeksän eläketoimijaa tekevät tästä
toimintaympäristöstä ainutlaatuisen ja siksi kokonaisuuksien hahmottaminen,
yksityiskohtia unohtamatta, on vaatinut erityisen tarkkaa suunnittelua. Ketterän
toimintatavan suunnitteluun on kuulunut tärkeänä osana myös tarvittavien
koulutusten suunnittelu ja toteuttaminen, sekä toimintatavan käyttöönoton tuki.

Läpi organisaation käyttöön tuleva ja Taskmillin asiantuntijan kuvaama malli ja
työskentelytapa on saanut nimekseen “Arek-ketterä”. Arek-ketterä kuvaa
kehitystyössä ja ylläpidossa käytettävän toimintatavan sekä roolit. Toimintatapa
pohjautuu inkrementtipohjaiseen suunnitteluun ja kehitystiimit tulevat toimimaan
Scrum-mallin mukaisesti. Asiakkailla eli kaikilla yhdeksällä eläkevakuutusalan
toimijalla on suuri rooli Arek-ketterän suunnittelussa ja varsinkin nyt
käyttöönotossa. Arek on halunnut suunnitella mallin asiakaskeskeisesti ja yhdessä
asiakkaiden kanssa, koska juuri asiakkaiden tarpeita tämän toimintatavan avulla
toteutetaan.

Ketteryys ulottuu myös palvelunhallintaan

Arekilla tehdään myös tietojärjestelmäpalvelujen jatkuvaa kehitystä sekä ylläpitoa.
Jotta ketteryyden avulla saadaan paras mahdollinen tehokkuus läpi organisaation,
Taskmillin asiantuntija on ollut mukana kehittämässä myös IT-palvelunhallinnan
prosesseja sekä näihin liittyviä Service Management Officen rooleja. Työn alla on
jatkuvan kehityksen ja ylläpidon toimintatapojen ketteröittäminen ja näiden
yhteensovittaminen sekä Arek-ketterä toimintatavan, että IT-palvelunhallinnan
prosessien kanssa.

Tällä hetkellä Arekilla otetaan ketteröittämisen osana käyttöön uudet työkalut, Jira
ja Confluence. Taskmillin asiantuntija on mukana suunnittelemassa ja tukemassa
näiden työkalujen käyttöä osana uusia toimintatapoja.

Konkreettiset hyödyt alkoivat realisoitua heti

Vaikka Arekin ketteröittämisen muutosmatka on vielä kesken, niin jo nyt Arek on
yhteistyön myötä päässyt hyödyntämään ketteriä periaatteita kompleksisessa
eläkevakuuttamisen ympäristössä.

“Olemme erittäin tyytyväisiä Taskmillin apuun tällä muutosmatkalla ja
yhteistyömme tulee jatkumaan edelleen. Erityisesti kehittämisen puolella olemme
pystyneet pilkkomaan laajoja kokonaisuuksia pienempiin osakokonaisuuksiin ja
aikatauluttamaan tekemistä vaiheittain. Lisäksi palveluhallinnassa olemme
saavuttaneet ensimmäisiä näkyviä hyötyjä, joiden konkretisoituminen jatkuu
edelleen uusien työkalujen käytön, sekä jatkuvan kehittämisen ja ylläpidon
ketteröittämisen myötä”, Carita Broms-Paulasuo kertoo.

“Areklaiset ovat suhtautuneet käynnissä olevaan muutokseen innokkaasti ja
osallistuneet erittäin aktiivisesti ketterän toimintatavan suunnitteluun omien osa-
alueidensa syväosaajina. Arek-ketterä toimintatapa on suunniteltu ylätasolla ja nyt
pääsemme käytännön ja kokeilujen kautta kehittämään sitä edelleen. Minut on
otettu konsulttina erittäin hyvin vastaan ja osaamistani arvostetaan. Yhteistyö on
ollut erittäin sujuvaa ja on todella hienoa saada auttaa Arekia tällä
muutosmatkalla”, Taskmillin asiantuntija Virpi Repo hehkuttaa.

Tilaa uutiskirjeemme

Voit voittaa ilmaisen koulutuksen!

  Hyväksyn tietojeni käsittelyn tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.

  Kun kaipaat asioihin jotain järkeä, ota yhteyttä!

  Konsultointi ja asiakaskokemus

  Elina Kervinen

  +358 40 55 260 22

  Buukkaa tapaaminen

  Koulutukset ja työpajat

  Raija Harle

  +358 40 747 29 22

  Buukkaa tapaaminen

  Rekrytointi, freelance-toimeksiannot

  Jutta Glad

  +358 40 540 86 64

  Buukkaa tapaaminen